Nota prawna

Nota prawna

1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest HYDROGLOBAL Sp. j. z siedzibą w Rokietnicy, ul. Topolowa 21, KRS 0000319169, NIP 782-245-97-45.

2. HYDROGLOBAL Sp. j. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. HYDROGLOBAL Sp. j. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te materiały. Podjęcie jakichkolwiek decyzji powinno poprzedzić skierowanie zapytania do HYDROGLOBAL Sp. j. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko HYDROGLOBAL Sp. j., w tym jakichkolwiek roszczeń o zawarcie lub wykonanie umowy.

3. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody HYDROGLOBAL Sp. j., jest zabronione.

4. Materiały zawarte na niniejszej stronie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własne potrzeby. HYDROGLOBAL Sp. j. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

5. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z niniejszej strony internetowej, wymaga uzyskania zgody na piśmie HYDROGLOBAL Sp. j. Przez użycie materiałów w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowania, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub w części.

6. HYDROGLOBAL Sp. j. nie zezwala na prezentowanie niniejszej strony internetowej na innej witrynie internetowej.

7. HYDROGLOBAL Sp. j. oraz Administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron umieszczonych pod linkami wskazanymi na niniejszej stronie, ani nie gwarantują ich aktualności.